Rajonas

Ginėnų senovės gyvenvietė (UK 5054)

Valstybės saugomas, Kauno r., Lapių seniūnija, Ginėnų kaimas

0,2 km į š.–š. v. nuo Marilės ir Neries santakos ir 0,1 km į š. v. nuo Masteikių kapinyno, į š. nuo Kauno–Žeimių kelio, Marilės deš. krantas. Iš p. senovės gyvenvietę riboja Kauno–Žeimių kelias, į š. r. – Marilės upelis, į v. yra dirbamas laukas.

220 m ilgio š. – p. kryptimi ir iki 180 m pločio. Senovės gyvenvietė yra Neries slėnyje, lygiame, kiek aukštėjančiame š. kryptimi lauke. Kultūrinis sluoksnis – iki 70 cm storio. Ilgą laiką senovės gyvenvietė buvo ariama.

Teritorijos plotas – 38 400.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – lipdyta lygiu ir grublėtu paviršiumi bei žiesta keramika. Gausūs atsitiktiniai radiniai yra laikomi Lapių vidurinės mokyklos kraštotyros muziejuje.

Datuojama – I tūkst. vid. – II tūkst. vid.