Rajonas

Daučionių senovės gyvenvietė (UK 16252, A344)

Valstybės saugomas, Kauno r., Vilkijos apyl. seniūnija, Skrebėnų kaimas

Į ŠV ir PR tęsiasi gana lygūs Nemuno slėnio laukai, iš PR riboja Jackaravio upelis, iš PV – krūmais apaugęs Nemuno krantas, į ŠR kyla Nemuno slėnio šlaitas; slėnio pakraščiu nutiestas Kauno–Jurbarko kelias, dabar ribojantis senovės gyvenvietę iš ŠR. Lygus Nemuno slėnio laukas, dirvonuojantis. Ilgą laiką buvo ariama.

Teritorijos plotas – 5,02 ha.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Radiniai – lipdytų puodų grublėtu ir lygiu paviršiumi šukės, žiestų puodų šukės.

Datuojama I t-mečio II pusė – II t-mečio pr.