Rajonas

Brūžės senovės gyvenvietė (UK 2376, A147)

Valstybės saugomas, Kauno r., Batniavos seniūnija, Brūžės kaimas

Gyvenvietė yra 0,2 km į š. nuo Karklės ir Nemuno santakos ir 50 m į r. nuo Nemuno deš. kranto, į š. nuo Brūžės k. kapinių. Senovės gyvenvietė yra Nemuno slėnyje, ant kranto šlaitą siekiančios smėlio pakilumos. Ilgą laiką buvo ariama, dalį teritorijos nuplovė Nemunas. Teritorijos paviršius lygus. Kultūrinis sluoksnis sunaikintas arimo, radiniai buvo iki 50 cm storio arimo sluoksnyje.

Kultūrinė vertė – archeologinė.

Teritorijos plotas – 4600.

Radiniai – puodų šukės, moneta (Lenkijos Jono Kazimiero 1664 m. šilingo klastotė), plokštelinės segės fragmentas, 2 sagos, diržo ir peilio apkalai.

Datuojama – XIV–XVII a.