Rajonas

1863 m. sukilėlių kapas, vad. Lenkapiu

Kauno r. sav., Šiulių k. (Zapyškio sen.)

Kuro girininkijoje, Berukštynės miške, palaidota nežinomas skaičius (manoma – apie 15) Lekėčių mūšyje su caro kariuomene 1863-04-07 žuvę pulkininko Aleksandro Andruškevičiaus būrio sukilėliai. Dabartinis paminklas pastatytas 1968 m. 2013 m. rudenį - naujas informacinis stendas.
Saugomas valstybės, įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 10910. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    (lemiantis reikšmingumą, svarbus).