Rajonas

Čekiškė – urbanistikos paminklas

Čekiškė – urbanistikos paminklas, įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, UK 17075.

Kultūros ministerijos 1969 m. įsakymu Čekiškė įrašyta į vietos reikšmės urbanistikos paminklų sąrašą. Įsakymu nurodyta, kad Čekiškėje būtina saugoti gatvių tinklą, aikštės planą ir tūrinę erdvinę kompoziciją, tačiau tikslios saugotinos teritorijos ribos bei jų apsaugos režimas nebuvo numatyti (iki 2005-04-19 kodas registre UV6).

Spindulinis miestelio planas susidarė XVIII a. viduryje. Sąlygos šiam planui kurtis atsirado dar XVI a. pirmoje pusėje, kai į pietus nuo trijų kelių sankryžos buvo įkurtas gatvinis Piktakiemio kaimas, o XVII a. pradžioje šio kaimo pakraštyje pastatyta bažnyčia. XVI a. į pietryčius nuo Pitkakiemio, už upelio, įkurtas Čekiškės dvaras (ankstesnis pavadinimas – Čekakampiai), o 1600 m. jau minima ir Čekiškės gyvenvietė. XVII a. įkurta parapija ir parapinė mokykla.
1636 m. kaimas ištuštėjo ir 1687 m. Vilkijos seniūnijos inventoriuje minimas tuščias šešių valakų kaimas – Pitkakiemis, arba Čekiškė. XVII–XVIII a. sandūroje pradėjo kurtis miestelis (minimas 1738 m.), kuris 1762 m. gavo turgaus ir prekymečių privilegiją.

Miestelio savitumą sudaro aikštė, pagrindinė ir šalutinės gatvės, aikštės tūrinė kompozicija su ją sudarančiais statiniais ir pagrindiniu akcentu – Švč. Trejybės bažnyčia, kurią 1626 m. pastatė dvarininkas Jurgis Mackevičius. 1799 m. bažnyčia stipriai nukentėjo nuo gaisro, bet 1821 m. buvo atstatyta. Šalia bažnyčios pastatyta įdomi varpinė. 1762 m. privilegija Lietuvos Didysis Kunigaikštis leido aikštėje organizuoti savaitinius turgus ir metinę mugę, vadinamąjį jomarką.

Ties Čekiške 1863 m. įvyko B. Koliškos vadovaujamo sukilėlių būrio susirėmimas su caro kariuomene.

Iki Antrojo pasaulinio karo apie 70 proc. Čekiškės miestelio gyventojų buvo žydai.

Lietuvos Respublikos prezidentas 1999 m. sausio mėn. 12 d. patvirtino Čekiškės herbą, kurį sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Herbas geriausiai nusako Čekiškės seniūnijos realijas. Lygios apylinkės išraižytos Lašišos, Bertupio, Žvėrupio, Vilkupio, Lazduonos ir kitų upelių gražiomis juostomis, įspūdingais Dubysos šlaitais.

 Urbanistikos paminklo teritorijoje saugomos šios gatvės:
 
- Markelio g. ruožas
- Mokyklos g. ruožas
- Ateities g. ruožas
- Jaunimo g. ruožas
- Lašišos g. ruožas
- Dubysos g. ruožas
- Amatininkų g. ruožas
- Mažosios g. ruožas