Seniūnijų paslaugos

Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimas, keitimas, naikinimas

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Kapavietės  (kapo) identifikavimas

Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Leidimo laidoti išdavimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas išdavimas

 Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis išdavimas

 Notarinių veiksmų atlikimas

 Pažymos apie žemės dirbimą (nacionalinei mokėjimų agentūrai) išdavimas

 Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui, patvirtinančios jam nuosavybes teise priklausančioje gyv. patalpoje savo gyvenamą vietą deklaravusius asmenis, išdavimas 

Pažymos patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas

Pažymos, patvirtinančios  šeimos sudėtį, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

 Pažymos iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro išdavimas