Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos

NVO Taryba

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Tarybos tikslas – skatinti Savivaldybės NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės NVO.
Taryba atlieka šias funkcijos:
1.teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su Savivaldybės NVO palankios aplinkos kūrimu, nustatymu ir aktualių klausimų sprendimu;
2.analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos Savivaldybės NVO padėčiai Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
3.analizuoja Savivaldybės NVO problemas ir poreikius;
4.siūlo Savivaldybės NVO veiklos skatinimo būdus;
5.teikia Kauno rajono savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su Savivaldybės NVO;
6.teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės NVO finansavimo galimybių;
7.organizuoja pasitarimus, inicijuoja mokymus Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės NVO aktualiais klausimais;
8.skleidžia informaciją, žinias ir patirtį apie NVO, jų iniciatyvas ir veiklą.

Kauno rajono nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO tarybos nuostatai

Kontaktai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Organizacijos pavadinimas

Tel. Nr.

El. paštas

1.

Darius Joneikis

 

Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius

8 686 44 424

 

darius.joneikis@gmail.com  

 

2.

Eglė Juozapavičienė

Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga

8 676 36 988

egle.juozapaviciene@gmail.com  

3.

Laima Kalėdaitė

Kauno rajono savivaldybės taryba

8 611 12 443

laima.kaledaite@krs.lt   

4.

Daina Kazlauskienė

Asociacija „Sporto idėja“

8 683 244 67

daina.bartkeviciute@gmail.com

5.

Milda Labašauskaitė

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 676 72 458

milda.labasauskaite@krs.lt

6.

Vida Rainienė

LPF „Nemuno krašto vaikai“

8 675 87 606

nemunovaikai@gmail.com

7.

Mantas Rikteris

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 687 12 563

mantas.rikteris@krs.lt

8.

Eugenijus Senovaitis

Garliavos neįgaliųjų draugija

8 699 13 348

e.senovaitis@gmail.com

9.

Genovaitė Skakauskienė

Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga

8 675 23 908

vilkijosviltis11@gmail.com

10.

Kristina Švedaitė-Damašė

Kauno rajono vietos veiklos grupė

8 686 71 468

informacija.krvvg@gmail.com

11.

Jūratė Truncienė

Kauno rajono savivaldybės taryba

8 610 35 571

jurate.trunciene@krs.lt

12.

Margarita Venslovienė

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 614 14 712

margarita.vensloviene@krs.lt

13.

Paulius Visockas

Kauno rajono savivaldybės taryba

8 682 30 684

paulius.visockas@krs.lt

14.

Simona Vitkauskienė

Kauno rajono savivaldybės administracija

8 679 60 308

simona.vitkauskiene@krs.lt