Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos

Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos parama Lietuvai – www.esparama.lt

Informacija apie Europos Sąjungą – www.euro.lt

Atviros Lietuvos fondas – www.osf.lt

Centrinė projektų valdymo agentūra – www.cpva.lt

Socialinės ir ekonominės plėtros centras – www.sepc.lt

Nacionalinė regionų plėtros agentūra – www.nrda.lt

Europos Socialinio fondo agentūra – www.esf.lt

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras – www.nisc.lt

Savanorių duomenų bazė – www.buk-savanoriu.lt

Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.vjrt.lt

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – www.redcross.lt

Socialinių inovacijų fondas – www.moterukoalicija.webinfo.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – www.socmin.lt

TMO Tarptautinė migracijos organizacija – www.prekybazmonemis.lt