Jubiliejaus proga pagerbtas nusipelnęs mokslininkas

Lietuvos akademikui Jurgiui Vilemui šiandien sukanka 80 metų. Nusipelniusį mokslo veikėją  su jubiliejumi pasveikino Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

„Esate neeilinė asmenybė. Jūsų patirtis ir profesinės žinios energetikos srityje – neįkainojamos. Tokie žmonės – mūsų šalies pasididžiavimas“, – sveikindamas akademiką 80 metų jubiliejaus proga kalbėjo Kauno rajono meras, linkėdamas sveikatos ir neblėstančios artimųjų meilės.

Profesorius Jurgis Vilemas – branduolinės energetikos inžinierius, ilgametis Lietuvos energetikos instituto vadovas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Pagrindinė profesoriaus mokslinio darbo sritis – branduolinė energetika.

Nuo 1991 m. pagrindinę savo mokslinės ir organizacinės veiklos dalį skyrė Lietuvos energetikos politikos, ekonomikos ir saugos klausimams. Vadovavo ar aktyviai dalyvavo vykdant Lietuvos energetikos strategijų rengimui reikalingas mokslinių tyrimų programas.

J. Vilemas buvo tarptautinės Ignalinos AE saugumo žiuri narys, vadovavo Lietuvos Vyriausybės įsteigtam Lietuvos branduolinės saugos konsultaciniam komitetui, buvo bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas, 1993–2007 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėju energetikos klausimais.

Mokslininko nuopelnai Lietuvai įvertinti garbingais apdovanojimais: J. Vilemas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu, yra Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas, akademiko A. Žukausko premijos laureatas.

Už nuopelnus Lietuvos mokslui jam suteiktas garbės daktaro vardas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: