Vėlinės: su pagarba išėjusiems ir atsakomybe gyviesiems

Vėlinių išvakarėse Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Nesteckis kartu su seniūnais lankė buvusių savivaldybės darbuotojų bei kraštui nusipelniusių žmonių kapus, padėjo gėlių ir uždegė žvakeles.

„Pagerbti išėjusius svarbu. Tačiau nepamirškime, kad gyvename pandemijos sąlygomis, todėl kviečiu visus paminėti šią dieną santūriai, su didele atsakomybe gyviesiems. Šiemet per Vėlines mūsų šeima irgi nusprendė nerengti tradicinės vakarienės, apsiribosime kapų lankymu“, - kalbėjo vicemeras.

Pirmiausia A. Nesteckis aplankė Batniavos seniūnijoje esančias Paštuvos kapinaites ir kartu su seniūnu Šarūnu Pikeliu pagerbė čia palaidotus žymius kraštiečius.

Istoriškai šios kapinės yra vienos įdomiausių. Jose ilsisi garsaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystes veikėjo, filantropo Ignoto Karpio (1780-1809) palaikai. Šis bajoras pirmasis Lietuvoje savo žemėse panaikino baudžiavą.

Čia pat yra ir žymių prieškario valstybės veikėjų Vailokaičių šeimos kapas. Jame palaidotas kunigas Juozapas Vailokaitis (1880-1953) ir jo brolis, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras Jonas Vailokaitis (1886-1944).

Vailokaičių veikla turėjo didelės įtakos Lietuvos ūkio ir finansų plėtrai. Jie įsteigė maisto produktų eksporto bendrovę „Maistas“, įmonę „Cukrus“, Lietuvos ūkio banką, plytų ir čerpių gamyklą „Palemonas“, plytines Garliavoje, Gelgaudiškyje ir daugelį kitų įmonių. Broliai garsėjo aktyvia visuomenine veikla ir labdara.

Paštuvoje palaidotas ir buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos pirmininkas Algis Antanas Prapuolenis, kiti žinomi asmenys.
Š. Pikelio pastangomis sutvarkyta senoji koplytėlė pildosi relikvijomis - žmonės čia daugiausiai neša senus krucifiksus.
Su Čekiškės seniūnija siejamas Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, Ministro pirmininko Prano Dovydaičio vardas.
1935 m. Lietuvos valstybė P.Dovydaitį, kaip ir kitus Vasario 16-osios akto signatarus, apdovanojo žeme. Iš parceliuojamo Prienų dvaro Paprienių kaime, Čekiškės seniūnijoje, jis gavo 20 ha žemės sklypą ir 1938 m. pradėjo čia ūkininkauti.
Buvusios sodybos vietoje 2002 m. pastatytas paminklinis akmuo. Kitas paminklas P. Dovydaičiui atminti - Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius. 2002 m. Čekiškės mokyklai suteiktas P. Dovydaičio vardas.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: