Taryba pritarė mokyklų tinklo pertvarkai

Kauno rajono savivaldybės taryba pritarė, kad dėl mažėjančio mokinių skaičiaus būtų pertvarkomos Batniavos, Panevėžiuko ir Kačerginės pagrindinės mokyklos bei Čekiškės Prano Dovydaičio ir Piliuonos gimnazijų vidaus struktūra.

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrasis planas koreguojamas atsižvelgiant į pakitusią padėtį.

Batniavos ir Panevėžiuko pagrindinės mokyklos šiais metais bus pertvarkytos į daugiafunkcius centrus.  Laisvose įstaigų patalpose galės būti teikiamos ne tik švietimo, bet ir kultūrinės bei įvairios socialinės paslaugos.

Pertvarkius Kačerginės pagrindinę mokyklą į pradinę, bus rengiamasi senojo mokyklos pastato renovacijai. Be darbo likusiems mokytojams bus siūlomos pareigos kitose savivaldybės švietimo įstaigose.

Batniavos ir Kačerginės pagrindinėse mokyklose nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. nėra 5–10 klasių, todėl nevykdoma pagrindinio ugdymo programa.

Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje 5–8 klasių mokymui sudaryti du jungtiniai komplektai ir mokyklos administracijai labai sudėtinga tinkamai įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą.

Neliko mokinių Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Liučiūnų ir Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyriuose, todėl bus pertvarkoma šių mokyklų vidaus struktūra, likviduojant Liučiūnų ir Viršužiglio skyrius.

Kulautuvos vaikų sanatorijos, Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklose vaikų skaičius kinta, jas sudėtinga išlaikyti finansiškai, todėl numatoma šių įstaigų stebėsena dėl pertvarkymo ar reorganizavimo būdo.

Tokie sprendimai priimti atlikus šių mokyklų esamos būklės analizę, diskutuota su bendruomenėmis.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: