Tėvai, auginantys vaikus, turinčius sunkią negalią, kviečiami teikti prašymus dėl būsto pritaikymo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą.

Šiuo aprašu vadovaujantis numatoma pritaikyti būstą neįgaliam vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kauno rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto 2017 metais neįgalių vaikų būstams pritaikyti skirta 12 tūkst. eurų. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 105 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (3990 eurų).

Kauno rajono savivaldybės gyventojai, auginantys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis, dėl būsto pritaikymo gali kreiptis į Kauno rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių Kaune, Savanorių pr. 371, 426 kab.,.

Prašymus dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams galima pateikti iki šių metų rugpjūčio 15 dienos imtinai.

Informacija teikiama telefonu (8 37) 30 55 12

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: