Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba plės mokinių profesijos pasirinkimo galimybes

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba praėjo atranką ir dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Turi profesiją – turi ateitį!“, kurio tikslas tobulinti švietimo pagalbą socialiai jautrių grupių mokiniams ir padėti jiems įgyti profesiją (kvalifikaciją).

Vienas iš projekto uždavinių – plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes. Siekiant įgyvendinti iškeltą uždavinį, planuojama padėti mokiniams atrasti save profesijų pasaulyje, numatoma įsigyti įrankius, skirtus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti, apmokyti švietimo pagalbos specialistus, dirbančius Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, jais naudotis ir šių įrankių pagalba padėti mokiniams pasirinkti tinkamą profesiją.

„Įgyta metodika ir mokymai prisidės prie tikslingesnio mokinių profesinio orientavimo, o taip pat papildys jau vykdomo STEAM profesinio orientavimo projekto veiklas“, – teigia Kauno rajono švietimo skyriaus direktorės pavaduotojas Dalius Balčiūnas.

Švietimo pagalbos specialistai turės galimybę dalyvauti supervizijose, bus apmokyti naudotis darbinių gebėjimų diagnostikos priemonių rinkiniais.

Apmokyti PPT specialistai bus terminuotai įdarbinti projekte 5 mėn. laikotarpiui (0,25 etatinio krūvio) mokinių profesinio kryptingumo įvertinimui atlikti ir rekomendacijoms dėl profesijos įgijimo parengti.

Regioniniu principu įrankiais bus aprūpintos 17 Pedagoginių psichologinių tarnybų. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį šalyje numatoma padėti pasirinkti profesiją 650 mokinių.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: