Sveikatos konsultantai patirties sėmėsi Klaipėdos rajone

Rugsėjo 22 d. Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) sveikatos konsultantės dalyvavo Švietimo centro organizuotoje edukacinėje išvykoje – gerosios patirties sklaidos seminare „Socialinės ir emocinės sveikatos stiprinimas: geroji Klaipėdos rajono mokyklų patirtis“. Specialistės lankėsi Gargžduose įsikūrusiame Klaipėdos rajono švietimo centre.

Klaipėdos rajono švietimo centras turi 10 metų socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) programų diegimo rajono mokyklose patirtį. Čia reguliariai vykdomas mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tyrimas, duomenys analizuojami ir naudojami tolesnei veiklai tobulinti.

Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė ir Sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė supažindino sveikatos konsultantes su bendradarbiaujančių institucijų ir bendruomenės dalyvavimo SEU programose svarba visuminiam vaiko ugdymui įgyvendinti, pateikė rajono situacijos analizę. Vadovės pasidžiaugė glaudžiu Klaipėdos ir Kauno rajonų bendradarbiavimu: 2016 m. pripažintos savivaldybėmis, kuriose gyventi gera, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Vėliau sveikatos konsultantės, pasiskirsčiusios į dvi grupes, lankėsi Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje ir Priekulės vaikų lopšelyje – darželyje. Gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis seminaro dalyves supažindino su SEU programų integravimu į mokyklos gyvenimą, LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ įgyvendinimu pradinėse klasėse. Direktorius pasidžiaugė programų įgyvendinimo dėka išaugusiu mokinių skaičiumi gimnazijoje: visuomenės ir mokinių požiūriu mokykla tapo išskirtinė, miela mokiniams. Gimnazijos vadovas pabrėžė, kad sėkmė aplankė ne iš karto – teko susidurti su politikų ir švietimo priežiūros specialistų neigiamu požiūriu: į socialinį emocinį ugdymą buvo žiūrima kaip į žaidimą. Lopšelio – darželio direktorė Irena Skrabienė pasidalijo programos „Zipio draugai“ ir kitų sveikatos programų įgyvendinimo ugdymo įstaigoje patirtimi.

Antroje dienos pusėje sveikatos ugdytojos aplankė Jono Gižo etnografinę sodybą Drevernoje dalyvavo etnografinio ansamblio „Žvejytė“ edukacinėje programoje.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: