Suaugusiųjų švietėjų renginyje aptartas tarptautinis projektas

Kovo 22 d. Raudondvario pilyje vyko tarptautinio Erasmus+ programos Strateginės partnerystės projekto „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant verslumą pagal gyvenimo būdą“ (NR. 2015-LT01-KA2014-013404) sklaidos renginys. Jame dalyvavo suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatoriai savivaldybėse, suaugusiųjų mokytojai, Trečiojo amžiaus universitetų atstovai, universitetų lektoriai, profesinių mokyklų vadovai iš Birštono, Elektrėnų, Jonavos, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Molėtų ir Raseinių, Panevėžio.

Laimutė Ruzgienė, Kauno rajono švietimo centro direktorė ir projekto koordinatorė, dalyviams pristatė projekto tikslus, uždavinius, idėją ir rezultatus: parengtą e-platformą ir tris intelektinius  produktus suaugusiųjų švietėjams praktikams –  „Mokymo programą“, „Mokymo(si) medžiagą ir IKT“ bei „Rekomendacijas, kaip organizuoti verslo pagal gyvenimo būdą mokymus mažiau galimybių turintiems ir atskirtį patiriantiems besimokantiesiems, naudojant atvirus švietimo išteklius“.

Kiti pranešėjai supažindino su penkių modulių turiniu, mokymosi metodika (mišrus mokymas ir „apverstos klasės“ principas), demonstravo sėkmingo verslo istorijas

Dirbdami grupėse renginio dalyviai teikė pasiūlymus, kaip pagerinti besimokančiųjų, patiriančių atskirtį ir turinčių mažiau galimybių mokytis, įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą ir grįžimą į darbo rinką, kaip integruoti parengtą medžiagą profesinių mokyklų, kolegijų ar neformalaus suaugusiųjų švietimo  programose, kaip efektyviau tobulinti suaugusiųjų švietėjų verslumo, skaitmeninio raštingumo, rinkodaros organizavimo, švietėjo fasilitatoriaus kompetencijas.

Dalyviai puikiai įvertino projekto metu parengtus intelektinius produktus ir išreiškė norą dalyvauti pilotiniuose suaugusiųjų švietėjų mokymuose, kurie vyks š. m. balandžio – gegužės mėnesį.

Daugiau apie projektą – interneto svetainėje www.ace-erasmusplus.eu

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: