Socialinių darbuotojų veikla įvertinta puikiai

„Kauno rajono savivaldybė – pirmoji inicijavusi tiesioginį bendradarbiavimą su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) atstovais dėl Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno (specialiųjų poreikių nustatymo)“, – pasidžiaugė. NDNT II skyriaus vedėjas Rimvydas Grigaliūnas, dalyvavęs Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus surengtame Kauno rajono seniūnijų socialinio darbo organizatorių pasitarime

Kauno rajono seniūnijos socialinio darbo organizatoriai šį klausimyną pildo nuo 2019 m. liepos 1 d. „Taip socialinio darbo organizatorius turi galimybę iš arčiau pažinti ligonį, jo šeimą, pasiūlyti trūkstamų techninės pagalbos priemonių ir (ar) socialinių paslaugų – pagalbą į namus, dienos socialinę globą asmens namuose / institucijoje ar trumpalaikę socialinę globą institucijoje“, – sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.

R.Grigaliūnas pasidžiaugė Kauno rajono savivaldybės socialinių darbuotojų kompetentingai atliekamu darbu ir jo rezultatais. NDNT atstovas išsamiai paaiškino klausimyno pildymo ypatumus, atkreipė dėmesį, kad soc. darbuotojas už pildymo rezultatus atsako pagal galiojančius teisės aktus.

„Pildant asmens veiklos ir gebėjimų klausimyną turi būti išlaikytas socialinio darbuotojo objektyvumas, pagarba, racionalumas, nešališkumo principas“, – pasakojo svečias, rekomendavęs iškilus klausimams visuomet kreiptis į NDNT specialistus.

R.Grigaliūnas pastebėjo, kad socialinio darbo organizatoriams sunkiau pavyksta įvertinti ligonio psichinę būklę, nes neturima duomenų apie apklausiamojo sveikatą, todėl yra ruošiama papildoma rekomendacija, ja tikimasi palengvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: