Reikalingas Šeimos gerovės skyriaus vedėjas

Įstaigos pavadinimas:

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras, įmonės kodas 300651302, Ežero g. 23, Kaunas, LT-47166

Pareigos (pakaitinis / statutinis valstybės tarnautojas / darbuotojas / karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas: lygis / kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Šeimos gerovės skyriaus vedėjas socialiniams reikalams.

Darbo vieta (miestas):

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras (Šeimos gerovės skyrius – Neries g. 16, Domeikava, Kauno rajonas)

Reikalavimai:

-        turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą, turėti socialinio darbo kvalifikacinį (bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį;

-        mokėti vieną užsienio kalbą (privalumas – anglų kalba);

-        mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;

-        būti susipažinus su socialinių paslaugų sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

-        turėti praktinių socialinio darbo vadybos įgūdžių ir gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis ir jų aplinka, turėti organizacinių sugebėjimų;

-        išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai pagal įforminimo taisykles;

-        pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas ir iniciatyvumas;

-        turi turėti vairuotojo teises (B).

Privalumai: panaši darbo patirtis.

Funkcijos:

- organizuoti Skyriaus veiklą;

- rinkti ir analizuoti informaciją apie šeimų ir vaikų poreikius socialinėms paslaugoms teikti;

- organizuoti, vertinti socialinių paslaugų veiksmingumą, teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo šeimoms ir vaikams;

- teikti bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) socialines paslaugas;

- kontroliuoti teikiamų socialinių paslaugų šeimoms kokybę, socialinių darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas šeimoms ir vaikams, pareigų vykdymą ir jų darbo drausmę;

- dalyvauja Centro veiklos planų, programų sudarymo ir vykdymo veikloje;

- moko savanorius bei studentus, atliekančius praktiką ir kt.

- darbuotojų motyvavimas, Skyriaus pozityvaus mikroklimato kūrimas ir palaikymas.

Darbo užmokestis:

Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Turi būti pateikti šie dokumentai:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.       Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.   Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo socialinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.       Gyvenimo aprašymą;

4.        Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);

5.        Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;

6.        Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti (8 37) 328 195, el. p. centras@kaunorspc.lt

Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y. iki 2018 m. kovo 21 d. 17.00 val.

 

 Daugiau informacijos.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: