Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui

Projektas „Kauno r. Pyplių piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto tikslas – sutvarkyti Pyplių piliakalnį su prieigomis, siekiant pritaikyti visuomenės poreikiams susipažinti ir lankyti.

Projekto rezultatai – projekto metu planuojama sutvarkyti ir pritaikyti lankymui objektą – Pyplių piliakalnį su prieigomis – planuojama: atlikti konservavimo darbus – piliakalnio aikštelėje esančius iškasinėtus plotus (buv. apkasus) užpilti atvežtiniu gruntu ir užsėti žole; išvažinėtų plotų, ypač pietinėje teritorijos dalyje, užpylimas atvežtiniu gruntu, apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas; pėsčiųjų takų įrengimas, jų įrengimui naudojant geotekstilę, nesigilinant į gruntą (siekiant apsaugoti vertybės kultūrinį sluoksnį), apžvalgos aikštelių įrengimas, medinių laiptų, tiltelio įrengimas, skrodų tvirtinimas; atlikti restauravimo darbus – sutvarkyti želdynus, atlikti medžių ir krūmų kirtimus, šienavimas suformuojant žolinę dangą; atlikti tvarkomuosius statybos darbus – įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, informacinius stendus, suoliukus, stalą ir kt.

Tuo tikslu 2018 m. vasario 6 d pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 270 193 Eur. Iš jų ES ir valstybės lėšos – 199 761 Eur, Savivaldybės lėšos – 70 432 Eur.

Projektą tikimasi baigti iki 2019 metų birželio mėnesio.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: