Pristatytos Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijos alternatyvos

Nuotoliniame posėdyje buvo pristatytos Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijos dvi alternatyvos, kurios atitiktų sparčiai besiplečiančio rajono poreikius ir didintų jo patrauklumą.

Pirmoji alternatyva – bendrojo plano tąsa pagal 1-ojo keitimo koncepciją. Ši alternatyva paremta 9 stipriais urbanistiniais centrais, kuriuose sukoncentruotos pagrindinės viešos paslaugos. Ekonominė aplinka, susisiekimas, mokslas, inovacijų plėtra ir kultūra būtų plėtojami ir stiprinami spinduliniu principu. Tai reiškia, jog urbanistiniuose centruose teikiamos paslaugos yra prieinamos aplinkinių gyvenviečių gyventojams.  

Antroji alternatyva – urbanistinės struktūros optimizavimas, prioritetą teikiant gyvenviečių partnerystei. Įgyvendinant šią alternatyvą būtų formuojamos kompaktiškesnės urbanizuojamos teritorijos ir viešųjų paslaugų išdėstymas koncentruojamas keliose vietovėse, kurios papildytų viena kitą. Kitaip tariant, rajono patrauklumo stiprinimas šiuo atveju būtų paremtas paslaugų priartinimu prie gyventojų. Funkciniai ryšiai tarp savivaldybių veikia tinkline struktūra, pagal kurią urbanistiniai centrai gali tapti partneriais teikiant paslaugas.

Abiejų alternatyvų įvertinimui ir palyginimui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Šio vertinimo tikslas – nustatyti galimas ilgalaikes ir trumpalaikes pasekmes bei identifikuoti jų reikšmingumą.

Vertinant ilgalaikį poveikį, resursus ir maksimalią socialinės bei inžinerinės infrastruktūrų ilgalaikėje perspektyvoje teikiamą naudą nustatyta, jog abi alternatyvos neturi ilgalaikių neigiamų pasekmių ir yra tinkamos įgyvendinti.

Abi alternatyvas vertinusios institucijos, kaimyninės Kauno rajono savivaldybės ir nepriklausomi ekspertai patvirtino, jog 2-oji alternatyva yra tvaresnė ir labiau tausojanti aplinką, ji sukurs daugiau ilgalaikių teigiamų pasekmių. Ši alternatyva optimaliai atitinka esamą gyvenamųjų vietovių išsidėstymo tinklą, kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą.

Pasak nepriklausomo eksperto doc. L. Naujokaičio, antroji alternatyva geriau atspindi šiuolaikines bendradarbiavimo ir holistines sinergijos tendencijas bei realias Kauno rajono plėtros galimybes.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: