Priima paraiškas seniems daugiabučiams atnaujinti

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas seniems (pastatytiems pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus) daugiabučiams atnaujinti. Šiam kvietimui skirta 100 mln. eurų suma.

Kvietimo pabaiga – 2023 m. balandžio 14 d.

Pagal šį kvietimą paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administratoriai, savivaldybės bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.

Viena svarbiausių šio kvietimo naujovių – aukštesni reikalavimai teikiant valstybės paramą energinio efektyvumo didinimo priemonėms. Nuo šiol valstybės parama bus skiriama tik projektams, pasiekusiems B ar aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę. Šiems projektams numatomas lengvatinis kreditas, 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių (statybų techninei priežiūrai, projekto parengimo dalims, administravimo išlaidoms).

30 procentų kompensacija skiriama įgyvendinus projektą , kai panaudojamos energinį efektyvumą didinančios priemonės.

20 procentų papildoma kompensacija skiriama  įgyvendinus projektą, kai daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ir įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų. Taip pat pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Lengvatinis kreditas. Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą ir pasiekus C pastato energinio naudingumo klasę, teikiamas tik lengvatinis kreditas bei 100 proc. subsidija faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių.

Paraiškos teikiamos per Agentūros APVIS sistemą.

Kauno rajono savivaldybės gyventojai dėl išsamesnės informacijos gali kreiptis:

  • į savo seniūniją ar į Aplinkos skyrių tel. 8 37 305 564, 8 605 47 796;
  • Aplinkos projektų valdymo agentūrą, el.p. apva@lt, tel. 8 614 99 699, www.apva.lt
  • UAB Komunalinių paslaugų centrą, el.p. info@lt, tel. 8 37 393 078

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos