Nuo liepos 1 d. priimami prašymai dėl mokinių nemokamo maitinimo

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. mokinių tėvai jau gali kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją dėl nemokamo maitinimo skyrimo nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kreiptis gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą. Seniūnijoje užpildomas prašymas-paraiška ir pridedami reikalingi dokumentai apie šeimos pajamas. Svarbūs pakeitimai: nuo 2022-06-01 pasikeitė Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) - padidėjo nuo 129 iki 147 Eur, todėl atsirado galimybė nemokamą maitinimą gauti ir didesnes pajamas gaunančių šeimų vaikams. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (atskirais atvejais - 2 VRP, savivaldybės administracijos nustatytais išimtiniais atvejais – 2,5 VRP). Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai.

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi. Jų tėveliams niekur kreiptis nebereikia. Deja, dėl kitų pradinių klasių mokinių (trečiokų, ketvirtokų) visuotinio nemokamo maitinimo teisės aktai nėra priimti, šių mokinių tėveliams dėl nemokamo maitinimo reikia kreiptis įprasta tvarka.

Nuo 2022-06-01 pasikeitė ir Bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – padidėjo nuo 42 iki 46 Eur, šis dydis yra susietas su nemokamo maitinimo finansinėmis normomis, todėl ateinančiais mokslo metais bus galimybė padidinti nemokamų pietų, pusryčių finansines normas, daugiau lėšų skirti maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Šias mokslo metais Kauno rajono savivaldybėje nemokamą maitinimą gavo 3921 mokinys, tai sudaro apie 35 proc. visų Kauno rajono mokinių. Net 2964 mokiniai nemokamus pietus gavo, nevertinant šeimos pajamų, t.y. dalyvavo visuotiniame maitinime. Taip pat nemokamas maitinimas Kauno rajono mokyklose buvo teikiamas ir pabėgėlių iš Ukrainos vaikams: 229 bendrojo ugdymo mokyklose ir 55 ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

Informaciją parengė Vyr. specialistė Žydra Narbutienė

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos