Prašome pateikti duomenis

Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Socialinių paslaugų 2020 metams planą.

Prašome visus socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kauno rajono savivaldybės gyventojams) iki 2019 m. lapkričio 11 d. pateikti duomenis apie 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas.

Teikiant informaciją prašome nurodyti:

- 2019 metais teikiamas ir / ar 2020 metais numatomas teikti socialines paslaugas;

- tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;

- bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) – įstaigos (organizacijos) rekvizitus, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);

- trumpą 2019 m. veiklos ir 2020 m. numatomos veiklos aprašymą bei lėšų poreikį 2020 m.

Informaciją prašome pateikti el. paštu margarita.vensloviene@krs.lt, rima.jusiene@krs.lt arba parama@krs.lt, telefonai pasiteirauti: (8 614) 14712, (8 650) 47392.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: