Pradedamas paraiškų finansuoti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbus 2018 metais priėmimas

Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 1 d. - pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programą finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. ĮV-559.

Aprašas paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansavimas ir paraiškos/LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa/Reglamentuojantys teisės aktai“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje ,,Finansuojamos programos/LR ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programa/Aktuali informacija pareiškėjams“.

Iki 2017 m. rugsėjo 1 d. - pagal Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-524 (2016 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-986  redakcija).

Aprašas paskelbtas Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansavimas ir paraiškos/Paveldotvarkos programa/Tvarkybos darbų finansavimas/Reglamentuojantys teisės aktai“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje ,,Finansuojamos programos/ Paveldotvarkos programa/Tvarkybos darbų finansavimas /Aktuali informacija pareiškėjams“.

Primename, kad iki einamųjų metų spalio 15 d. priimami prašymai išmokėti kompensacijas:

Pagal Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-563 redakcija);

Pagal Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-231 (2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-586 redakcija; 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. ĮV-352 pakeitimas).

Daugiau informacijos: Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriuje ,,Finansavimas ir paraiškos/Kompensavimas“.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: