Pradedama rengti projekto „Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“ visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, jog planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Pagal šią priemonę numatoma įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje“, kurio tikslas – reprezentuoti Nemuno pakrantės Kačerginėje (teritorijos tarp Palankių g. ir Nemuno) kraštovaizdį, jo natūralių elementų įvairovę, estetines vertybes, suformuoti ekologiškai stabilų kultūrinį kraštovaizdį, kuris tenkintų Kačerginės, kaip kurortinės vietovės, poreikius ir sukurtų palankią rekreacinę aplinką.

Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo rengti visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą – planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantį dokumentą, kuriame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

Su Programos projektu detaliau galite susipažinti paspaudę čia.

Taip pat daugiau informacijos galite gauti atvykus į Kauno rajono savivaldybės Gyventojų priėmimo skyrių, Savanorių pr. 371, Kaunas.

 

Viešas Programos pristatymas vyks 2020 m. gegužės 29 d. 17:30 val. Kačerginės seniūnijos patalpose, J. Janonio g. 86, Kačerginė.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis tel. 8 645 74 132 likus dviems dienoms iki viešo programos pristatymo. Tebesitęsiant karantinui, norime užtikrinti saugų atstumą susirinkimo metu.

Žinodami dalyvių skaičių pasirinksime tinkamą pristatymo organizavimo būdą: seniūnijos patalpose, lauke ar per ZOOM platformą.

Kviečiame dalyvauti šiame pristatyme bei teikti savo pasiūlymus dėl projekte numatomos teritorijos tvarkymo šiais elektroninio pašto adresais: irena.bertasiute@krs.lt, archidiza.darbas@gmail.com

Detalesnė informacija: Irena Bertašiūtė, el. p. irena.bertasiute@krs.lt, tel. (8 37) 30 55 83, (8 620) 95 175

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: