Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams Kauno rajono gimnazijose

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius įgyvendina ERASMUS+ projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ suplanuotas veiklas. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius yra projekto koordinatorius, projekto partneriai: Akademijos Ugnės Karvelis, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Piliuonos, Raudondvario, Vandžiogalos ir Vilkijos gimnazijos. Projektas parengtas siekiant kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklos bendruomenėse, kad pozityvios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, todėl įvairių dalykų mokytojams sudarytos galimybės įgyti mokymo(si) ir profesinės patirties kitose šalyse.

Spalio mėnesį Kauno rajono ilgųjų gimnazijų komanda dalyvavo stažuotėje Ispanijoje, Valensijos mieste, o gruodžio 1–7 d. kita komanda viešėjo Austrijoje, Klagenfurto mieste, Karintijos sostinėje. Projekto dalyvių grupę pasitikusi priimančios organizacijos BVO Bildungsberatum & Vermittlungsagentur GmbH vadovė Aldona Biedermann nuteikė komandą kūrybiškam ir produktyviam darbui. Pirmas dvi dienas lankėmės nedidelėse Vaitensfeldo ir Althofeno pagrindinėse mokyklose, stebėjome pamokas, diskutavome su mokyklų direktoriais bei buvome susitikę su vietos seniūnu, kuris pateikė puikių tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdžių. Lankantis Austrijos rašytojos Ingeborgos Bachmann vardu pavadintoje gimnazijoje Klagenfurte dalyvavome susitikime-konferencijoje, kurioje direktorius prof. MMMMag. Dr. Markus Krainz ir gimnazijos mokytojai kalbėjo apie vykdomas veiklas bei projektus, pasirinktas kryptis (ekologinę, sveikatingumo, kalbų ir pan.). Susitikime dalyvavusi Karintijos švietimo direktorato atstovė Renate Kanovsky-Wintermann supažindino su Karintijos švietimo sistema. Trečioji diena Klagenfurto BG/BRG Mossingerstrabe gimnazijoje buvo itin produktyvi. Gimnazijos kryptis – žmogiškumas. Direktoriaus pasakyti žodžiai, kad „Pati geriausia reklama mokyklai – mokinių ir tėvų atsiliepimai. Mokinį motyvuoti ir sudominti pamokoje gali tik mokytojas“ tapo dienos moto kiekvienam projekto dalyviui. 37 klases ir 110 mokytojų turinčioje gimnazijoje mokiniams sudaromos galimybės pasirinkti apie 200 skirtingų modulių. Mokiniai savo mokymosi kryptį pasirenka jau 5 klasėje, o vieną trečdalį savo mokymosi plano susidaro pats mokinys.

Ketvirtoji diena buvo skirta profesiniam ugdymui. Lankymasis Villacho „Faghberufsschule fur Tourismus Warmbad“ padarė didžiulį įspūdį. Mokykla – tai didžiulis viešbutis, kuriame mokiniai mokosi, gyvena. Mokiniai devynis mėnesius per metus dirba įmonėse tobulindami savo darbinius įgūdžius, du mėnesius mokosi mokykloje ir vieną mėnesį poilsiauja. Šioje mokykloje jie gali mokytis tik tuomet, kai sudaroma sutartis su įmonėmis, amatų rūmais ir tėvais. Mokiniai po trejų metų mokykloje tampa savo srities specialistais, dar po metų – amato meistrais, o jei nori gauti ir vidurinį išsilavinimą, mokslus reikia krimsti iš viso penkerius metus. Mokykla užtikrina ne tik mokymosi aplinkos ir priemonių kokybę, bet ir suteikia visas reikalingas gyvenimo ir laisvalaikio erdves bendrabutyje. Ši mokykla patenka į geriausių profesinių mokyklų 10-tuką Europoje. Turėjome malonumą susitikti su dviem mokyklos mokinėmis iš Lietuvos. 

Projekto komanda kiekvieną dieną pildė mokymosi dienoraštį ugdymo pokyčiams, kasdien komandos nariai reflektavo (apmąstė) pozityvaus švietimo idėjas, dalijosi praktine patirtimi. Džiugu, kad kolegoms gimė ne viena mintis, kaip gautas žinias pritaikyti savo mokyklose ir rajone. Jau suplanavome patirtį paskleisti konferencijose su Grenlandijos, Italijos, Estijos mokyklų mokytojais. Tikimės, kad pozityvaus švietimo Karintijos žemėje idėjos ras vietą ne tik dešimtyje Kauno rajono gimnazijų.

 

Kauno r. Neveronių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Pilipauskienė

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: