Piliuonos gimnazijos modernizavimas

Projektas „Kauno r. Piliuonos gimnazijos modernizavimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigose teikiamų ugdymo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Kauno r. Piliuonos gimnazijoje trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Dabartinės gimnazijos patalpos, sudarančios prielaidas sukurti kokybišką ugdymo aplinką, skatinančią kūrybiškumą, šiuo metu yra prastos būklės: esamos erdvės neatitinka galiojančių higienos normų reikalavimų, tam tikros erdvės neišnaudojamos švietimo reikmėms, yra nesaugios, o baldai ir įranga jose – nusidėvėję bei nefunkcionalūs. Siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų ugdymo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą, projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos bendrojo ugdymo veikloms skirtos erdvės (rekonstruotos ir moderniai įrengtos bei reikalingais baldais ir įranga aprūpintos klasės, koridoriai, valgykla). Įgyvendinus projektą pagerės bendrojo ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas Kauno r. Piliuonos gimnazijoje, mokinių / tėvų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, bus užtikrintas didesnis mokinių saugumas ugdymo proceso metu.    

Tuo tikslu 2018 m. vasario 9 d pasirašyta sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 466 492,85 Eur. Iš jų ES ir valstybės lėšos – 431 505,88 Eur, Savivaldybės lėšos – 34 986,97 Eur.

Projektą tikimasi baigti iki 2020 metų.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: