Paslaugų kokybę patvirtino tarptautinis sertifikatas

SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centrui gegužės 9 d. vykusioje konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą, galimybės ir rezultatai“, kartu su 18 kitų socialines paslaugas Lietuvoje teikiančių įstaigų, įteiktas EQUASS Assurance sertifikatas, garantuojantis paslaugų teikimo kokybę.

Sertifikatas, suteiktas 3 metams, įrodo, kad centro Šeimos gerovės skyriaus teikiamos paslaugos šeimai atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Jis patvirtina, kad įstaigos veikla atitinka 50 kokybės principais pagrįstų kriterijų, apimančių esminius kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Konferencijos metu SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus vedėja Kristina Banuškevičienė dalijosi proceso diegimo patirtimi, suteiktomis galimybėmis, nauda ir iššūkiais.

Siekdamas įdiegti kokybės sistemą įstaigoje SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Pagrindinis jo tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: