Bus finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems