Bus finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų planą bei Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems teikimo tvarkos aprašo nuostatas, bus finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems (toliau – SRPA) asmenims.

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybės dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

2020 m. iki gruodžio 15 d. kompleksines SRPA teiks VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ (Vaidilutės g. 69, Vilnius).

Teisę į kompleksines SRPA turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialių poreikių lygis.  Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Svarbi informacija:

  1. Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų.
  2. Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai.
  3. Su akluoju asmeniu viso SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas).
  4. Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam bus teikiamos (individualiai ar grupėse po 4-10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.
  5. Kompleksinių SRPA bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: