Priimami prašymai dėl paramos moksleiviams

Prasidedant naujiems mokslo metams, mokiniams iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio), skiriamas nemokamas maitinimas mokykloje ir 2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (76 Eur) parama vienam mokiniui per kalendorinius metus mokinio reikmenims įsigyti.

Parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Atskirais atvejai mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.

Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams, tai yra dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti, Kauno rajono seniūnijose jau priimami nuo liepos 1 dienos. Tuos, kurie dar nespėjo to padaryti, raginame kreiptis į seniūnijas, kad vaikai mokinio reikmenimis būtų aprūpinti kuo greičiau ir nemokamas maitinimas būtų skiriamas nuo mokslo metų pradžios.

Norintieji gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti, prašymus seniūnijoms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas), pateikiamas laisvos formos prašymas ir pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.

Socialinei paramai mokinio reikmenims įsigyti 2019 m. Kauno rajono savivaldybėje planuojama panaudoti 140,0 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: