Padėka už Valstybės dienos ir Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pristatymo visuomenei šventę

Valstybės dienos minėjimas – visada išskirtinis renginys. Šiemet Kauno rajono šventė buvo dviguba – jos metu visuomenei pristatyta atnaujinta Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir jos aplinka.

Renginys sakralioje vietoje prie Nemuno išsiskyrė ypatinga dvasia. Šventės dalyviai jautėsi dvasiškai pakylėti po iškilmingų Šv. mišių, grožėjosi naujumu švytinčia seniausia Lietuvos bažnyčia ir nuoširdžiai džiaugėsi renginiu – pamatyti iš tiesų buvo ką. Pasibaigus šventei liko daugybė įspūdžių ir gerų emocijų. Ji ilgai išliks mūsų atmintyje, kaip ir stiprus šventės dalyvių vienybės jausmas, jis buvo kone apčiuopiamas.

Viso to nebūtų be darbščių, atsakingų, kūrybingų ir veiklių minėjimą organizavusių žmonių.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie šventės rengimo: Zapyškio bendruomenei, Zapyškio seniūnijai, Ežerėlio kultūros centrui ir Zapyškio laisvalaikio salei, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Kultūros poskyriui, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrui, Zapyškio pagrindinei mokyklai ir renginyje dirbusiems savanoriams.

Ačiū tariu Vilkaviškio vyskupijai ir vyskupui Rimantui Norvilai, Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapijai ir klebonui kun. Juozui Fakėjavui. Mums kartu pavyko prikelti naujam gyvenimui šventovę.

Sėkmingo projekto įgyvendinimui svarbus buvo ir glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros ministerija. Nuoširdžiai ačiū tariu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriui Vidmantui Bezarui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui.

Už sėkmingą projekto įgyvendinimą dėkoju jo vadovėms Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Rūtai Černiauskienei ir Aplinkos skyriaus vedėjai Jurgitai Rakauskaitei, architektui Gintarui Prikockiui, archeologams, restauratoriams, statybininkams. Naują, šiuolaikišką bažnyčios logotipą sukūrė Kaunas 2022 komanda – ačiū jiems už tai.

Nepakartojamą šventinę nuotaiką kūrė koncertinė renginio dalis. Už puikią meninę programą nuoširdžiai dėkoju Nacionalinio Kauno dramos teatro direktoriui Egidijui Stancikui, Kauno valstybiniam chorui ir jo vadovui Petrui Bingeliui, Kauno filharmonijos vadovui Justinui Krėpštai, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistui Mindaugui Jankauskui, grupei „The Roop“ ir jos lyderiui Vaidui Valiukevičiui, Babtų kultūros centro vario dūdų orkestrui „Algupys“ ir jo vadovui Jonui Girniui, Garliavos meno mokyklos mokytojų akordeonistų kvintetui, akrobatinio skraidymo grupei ANBO.

Nelengva išvardyti kiekvieną, kurio iniciatyvumas, idėjos ir geranoriškumas padėjo sukurti nuostabią šventę – ačiū visiems, taip pat ir tiems, kurie dalyvavote – be nuoširdžių žiūrovų renginiai neturėtų prasmės.

 

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: