Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projektas „Kauno r. Pabiržio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – įrengti sporto aikštyną, skirtą Pabiržio kaimo jaunimo užimtumui didinti, bendruomenės kultūriniams, sportiniams renginiams vykdyti, sveikos gyvensenos ir verslumo skatinimui mažinant socialinę atskirtį.

Planuojama įrengti: bėgimo takus, futbolo aikštyną su nauja danga ir įranga, šuoliaduobes, tinklinio aikšteles, sporto aikštyno apšvietimą, metalinio tinklo skydų tvorą ir žiūrovų tribūnas.

Tuo tikslu 2018 m. sausio 22 d pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 250 000 Eur. Iš jų ES ir Valstybės lėšos – 200 000 Eur, Savivaldybės lėšos – 50 000 Eur.

Projektą tikimasi baigti iki 2019 metų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: