Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

Artimiausiame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje numatoma sudaryti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą.

Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma iš 14 narių. Septyni savivaldybės administracijos atstovai ir septyni nevyriausybinių organizacijų, iš bendruomenes vienijančių organizacijų, sportinę veiklą vykdančių organizacijų, jaunimo organizacijų, socialines paslaugas teikiančių organizacijų, gamtosaugos srityje dirbančių organizacijų ir neįgaliųjų organizacijų.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:

  1. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su Savivaldybės NVO palankios aplinkos kūrimu, nustatymu ir aktualių klausimų sprendimu;
  2. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos Savivaldybės NVO padėčiai Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
  3. analizuoja Savivaldybės NVO problemas ir poreikius;
  4. siūlo Savivaldybės NVO veiklos skatinimo būdus;
  5. teikia Savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su Savivaldybės NVO;
  6. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl Savivaldybės NVO finansavimo galimybių;
  7. organizuoja pasitarimus, inicijuoja mokymus Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės NVO aktualiais klausimais;
  8. skleidžia informaciją, žinias ir patirtį apie NVO, jų iniciatyvas ir veiklą.

 

Kviečiame Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas deleguoti į Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą savo atstovus.

Pasiūlymus raštu su pridėtomis įstatų kopijomis prašome teikti iki 2019 m. spalio 10 d. el. paštu jurgita.makariene@krs.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: