Neįgaliųju reikalų departamentas prie SADM kviečia teikti paraiškas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“. Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui skelbiamas partnerių atrankos konkursas, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių, Telšių regionuose teiks apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba ir pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Projekto partneriais gali tapti nevyriausybinės organizacijos, viešieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintu Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ partnerių atrankos tvarkos aprašu ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3.

Paraiškos priimamos iki 2019-09-24 17.00 val. adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.  

Kontaktinis asmuo teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusias klausimais – Lina Gulbinė, tel. 852394424, el. paštas lina.gulbine@ndt.lt, arba ją pavaduojantis asmuo – Asta Girkantė, tel.  8 618 81488, el. paštas asta@pasikonsultuok.lt.

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje adresu:

http://www.ndt.lt/neigaliuju-reikalu-departamentas-skelbia-projekto-nuo-globos-link-galimybiu-bendruomeniniu-paslaugu-pletra-partneriu-atrankos-konkursa/

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: