Mokymo procesas keliasi į virtualią erdvę

Pirmadienį visoje Lietuvoje startavo nuotolinis mokymas. Pirma diena buvo nelengva, nes dėl didelių apkrovų strigo interneto ryšys, be to, reikėjo derinti nuotolinio darbo veiksmus. „Išbandydami naują mokymosi būdą susiduriame su netikėtumais, patiriame stresą, todėl būkime vieni kitiems geranoriški – tai labai svarbu geram startui“, – pabrėžė Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Populiariausia – Eduka klasė

J. Petkevičius pasakojo, kad visos mokyklos per mokinių atostogas susitarė dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių, parengė priemonių planus ir skaitmeninę mokomąją medžiagą.

Mokytojai susikūrė nuotolinio mokymosi aplinkas darbui iš namų, dalijasi nuotolinio mokymo galimybių patirtimi.

Iš mokyklų apklausos matyti, kad jos nuotoliniam mokymuisi pasirinko įvairias virtualias mokymosi aplinkas. Pati populiariausia – Eduka klasė (27 mokyklose). 22 mokyklos naudosis EMA, 11 – Google Classroom, 8 – Moodle, 4 – Microsoft Office ir 3 – Edmodo virtualiosiomis mokymosi aplinkomis.

Kaip dirbs mažiausieji?

Karantino laikotarpiu nuotoliniu būdu iki 4 val. per dieną bus organizuojamas ugdymo procesas ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, taip pat ir privačiose.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, planuodamos ugdymo turinį, įgyvendins grupių trumpalaikius savaitės planus.

Savo veikloje taikys teminius vaizdo įrašus su vaikų amžių atitinkančiomis užduotėlėmis. Naudojantis skaitmeninių technologijų galimybėmis (Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) ir pasitelkiant į pagalbą tėvus bus organizuojami konferenciniai skambučiai visos grupėms vaikams. Vaikų ugdymui bus panaudotos įvairios erdvės ir namuose esantys daiktai.

Įgūdžiai, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos (fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, asmeninė higiena ir kt.) bus ugdomi artimoje vaikui aplinkoje – jų namuose numatant individualias užduotis. Namuose vaikai galės atlikti nesudėtingas mankšteles, taip pat įvairius darbelius, skirtus smulkiajai motorikai lavinti.

Su tėvais bus susisiekiama uždarose feisbuko grupėse, bendraujama telefonu, elektroniniu paštu, Messenger susirašinėjimų ir pokalbių programėle, naudojamos musudarzelis.lt, emapamokos.lt platformos, elektroninis dienynas (bus skelbiamos savaitės temos ir jų aprašai, informuojama, kokių priemonių reikės kitą savaitę, ruošiama dalijamoji medžiaga ir derinamas bekontaktis jos pasiėmimo laikas).

Pedagogai rekomenduos vaikams judriuosius, lavinamuosius, loginius žaidimus – kompiuteryje, planšetėje ir gyvai, kvies tėvus bendradarbiauti: ne tik kartu su vaiku klausytis pamokėlių, atlikti užduotis, žaisti žaidimus, bet ir stebėti vaiką, parašyti pedagogui, kaip sekėsi, kas buvo sunku, pasidalyti atliktais darbais ar veiklomis (atsiųsti filmuotus, fotografuotus vaikų darbelius). Tėvai taip pat turės galimybę pasikonsultuoti su auklėtojais, specialistais, kreiptis pagalbos.

Padės ir specialistai

Pasitelkdami įstaigai ir tėvams prieinamas vaizdo programas logopedai teiks individualias konsultacijas vaikams. Vaikas sesijos metu galės matyti, kokius pratimus rodo logopedas, o logopedas fiksuos, kaip sekasi pratimus atlikti vaikui. Bus galima paprašyti ir tėvų pagalbos atliekant sunkesnius pratimus.

Pagalbos mokiniui specialistai įvertino mokinių, jų tėvų galimybes ir poreikį gauti švietimo pagalbą nuotoliniu būdu, apsispręsta, kokiais būdais švietimo pagalba bus teikiama. Pasirenkant švietimo pagalbos teikimo būdą buvo  atsižvelgta į tai, kad kuo daugiau mokinių turėtų galimybę gauti reikiamą pagalbą, todėl specialistai numatė kelis alternatyvius švietimo pagalbos teikimo būdus.

Pagalba bus teikiama telefonu, elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną. Esant poreikiui, bus vykdomos individualios konsultacijos vaizdo skambučiais, panaudojant Skype, ZOOM, Office 365 Teams, Messenger, WhatsApp, Viber, Hangouts Meet programas, taip pat organizuojamos grupinės konsultacijos uždarose feisbuko grupėse.

Specialieji pedagogai, logopedai, bendradarbiaudami su auklėtojais, mokytojais, parengtas individualias užduotis mokiniams planuoja siųsti elektroniniu paštu, per mokyklos naudojamą elektroninį dienyną arba virtualias mokymosi aplinkas (Moodle, Eduka, Socrative, Kahoot, Google classroom, platformą „Mūsų darželis“).

Pagal poreikį bus teikiamos konsultacijos tėvams dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo vaikams mokantis nuotoliniu būdu. Pagalbos mokiniui specialistai, bendradarbiaudami su tėvais, mokytojais, rengs rekomendacijas ir kitą medžiagą, atsižvelgdami į kiekvienos ugdymo įstaigos bendruomenės poreikius.

Visa informacija apie švietimo pagalbos teikimo tvarką, pagalbos mokiniui specialistų konsultavimo laiką, jų kontaktus, vaizdo konsultacijoms pasirinktą programą skelbiama ugdymo įstaigų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, taip pat siunčiama tėvams per elektroninius dienynus ar elektroninius paštus.

Vyks ir neformalusis švietimas

Nuotoliniu būdu taip pat bus vykdomas neformalusis vaikų švietimas. Garliavos meno mokyklos direktorė Regina Guobė informavo, kad galimybės mokytis nuotoliniu būdu bus suteiktos visiems mokyklos mokiniams. Užsiėmimai bus vedami ir numatytos priemonės taikomos pagal sudarytą antrojo pusmečio tvarkaraštį.

Moksleivių atostogų metu mokytojai pasiruošė užduotis ir jas jau išbandė. Paslaugos bei individualios konsultacijos muzikos ir dailės skyriuose bus teikiamos vaizdo skambučiais, panaudojant Skype, ZOOM, Messenger, Viber programas. Bus organizuojamos grupinės konsultacijos uždarose feisbuko grupėse, su mokiniais ir tėveliais bendraujama elektroniniu paštu, telefonu.

Nuo balandžio mėnesio nuotoliniu būdu bus tęsiamos ir neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ). Šiuo metu NVŠ teikėjai renka mokinių tėvų sutikimus dėl mokinių dalyvavimo nuotoliniu būdu vykdomoje programoje. Dauguma iš jų jau išbandė įvairias nuotolinio bendravimo platformas. 

Nemokamai maitins 1700 mokinių

Užsitęsus karantino laikotarpiui, Kauno rajono savivaldybė tęs maisto produktų pristatymą į namus visiems mokiniams, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas, tarp jų ir visiems priešmokyklinukams, nemokamus pietus gavusiems tose mokyklose, kurių valgyklose yra įdiegtas švediško stalo principas. Maisto produktų rinkinius planuojama pateikti apie 1700 mokinių.

Su maisto produktų tiekėjais yra derinama kuo įvairesnė maisto krepšelių sudėtis. Jie bus fasuojami kiekvienam vaikui ir geltonaisiais autobusiukais pristatyti į namus be asmeninio kontakto – paskambinus telefonu ir paliekant prie durų. Į maitinimo organizavimo procesą bus įtraukiami ne tik atsakingi mokyklų darbuotojai – prireikus į pagalbą bus pasitelkiamos ir seniūnijos.

Mokiniams, kurie neturi namuose kompiuterinės technikos nuotoliniam mokymuisi, kompiuteriai arba planšetės bus pristatytos iš mokyklų pirmadienį, o modemai į mokyklas buvo išvežioti penktadienį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šią savaitę perkami kompiuteriai mokiniams iš socialiai jautrių šeimų bus išdalyti mokykloms, kai tik bus perduoti Savivaldybei.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: