Europos Sąjungos parama Kauno rajono mokyklų projektams

Šie metai Kauno rajono mokykloms sėkmingi – pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+ programas buvo gautas finansavimas 10-čiai projektų. Juos iki 2022 metų įgyvendins Kulautuvos pagrindinė mokykla, VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija, Raudondvario gimnazija, Vilkijos gimnazija, Vandžiogalos gimnazija.

Visi mokyklų įgyvendinami projektai bus finansuojami 100 proc., tačiau savivaldybė turės skirti 20 proc. projekto išlaidų, nes Europos Sąjunga šią dalį išmokės projektui pasibaigus ir fondui patvirtinus galutinę ataskaitą. Tad pinigai vėliau grįš į savivaldybės biudžetą. Projektams pritarė ir ketvirtadienį posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba.

4  projektuose dalyvaus 650 vaikų

Daugiausiai, net 4 projektus parengė VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Juose galės dalyvauti 650 gimnazistų ir taip įgyti naujų žinių, tobulinti jau turimas.

Vieno iš projektų „Atrask tikrą gyvenimą“ tikslas – apsaugoti jaunus žmones nuo neigiamo skaitmeninio pasaulio poveikio ir sukurti mokymo strategijas skaitmeninės priklausomybės prevencijai. Bus siekiama supažindinti mokinius, ypač iš atskirties grupių, su skaitmeninės priklausomybės žala, parodyti alternatyvius laisvalaikio praleidimo būdus, skatinti aktyviai ir sveikai gyventi.

Kitas VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos projektas „Augalų sveikata: geresni augalai, geresnė planeta“ bus siekiama ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, darbo komandoje įgūdžius, užmegzti ir palaikyti draugiškus bendradarbiavimo santykius, gilinti mokinių žinias apie augalus, apsikeičiant informacija iš kitų šalių.

Projektu „Skirtingos kultūros – bendra tapatybė“ siekiama stiprinti mokinių domėjimąsi savo ir kitų tautų kultūra, gebėti identifikuoti savo ir kitų tautų kultūrų panašumus ir skirtumus. Tikimąsi, kad šis projektas padės mokiniams iš naujo atrasti muziejus, kultūros institucijas, pasitelkti meną kaip ugdymąsi. 

Ketvirtasis gimnazijos projektas bus skirtas lavinti mokinių raštingumą, nes pastebima tendencija, kad mokinių gebėjimas skaityti vis silpnėja. Tai turi įtakos jų mokymosi procesui ir rezultatams. 

Formuos teigiamą požiūrį į kiekvieną

Vaikai ir jaunimas dažnai susiduria su kalbos, religijos, rasės, lyties, fiziniais, psichiniais ir ekonominiais skirtumais bei diskriminacija mokyklose. Todėl Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla dalyvaus projekte „Žmonių įvairovė – gyvenimo prieskonis“.

Projektas parengtas siekiant tobulinti mokinių empatijos, tarpusavio bendravimo įgūdžius, ugdyti bendras tarptautines vertybes, kovoti su išankstinėmis nuostatomis apie žmones, formuoti teigiamą požiūrį į kiekvieną žmogų, nepaisant jo priklausomybės tam tikram socialiniam ratui, kovoti su sunkumais, su kuriais susiduria mažiau galimybių turintys mokiniai ar patiriantys rasinę, psichinę ir fizinę diskriminaciją.

Kulautuvos pagrindinė mokykla įgyvendins dar vieną projektą – „Skaitmeninė anglų kalba“, kurie sieks ugdyti mokinių suvokimą, kad kalbos mokymasis naudojant skaitmenines priemones yra įdomus procesas.

Dar du projektus įgyvendins Kauno r. Raudondvario gimnazija: „Mūsų skoniui – jokių atliekų“ ir „Kas mes esame“. Šie projektai mokiniams sieks parodyti, kaip keisti savo kasdienius veiksmus, kad pagerintume aplinką ir gyventume „be atliekų“, kartu saugodami ir sveikatą. Taip pat ugdys tolerantišką požiūrį į kiekvieną mokinį, sieks užkirsti kelią diskriminacijai tarp jaunimo, užtikrinti pozityvią mokyklos aplinką, sudaryti vienodas sąlygas mokinių švietimui.

Žinias tobulins ir mokytojai

Kauno r. Vilkijos gimnazija yra viena iš partnerių Lenkijos koordinuojamame projekte „Kultūrinio paveldo albumas“. Projekto metu bus sukurtas albumas, atspindintis įvairius partnerių šalių, regionų, kuriuose jie gyvena, kultūrinio paveldo aspektus. Organizatoriai sieks paskatinti mokinių motyvaciją domėtis savo ir kitų kraštų kultūriniu palikimu, tobulinti anglų kalbos gebėjimus. 

Kauno r. Vandžiogalos gimnazijoje projektas „Švietimo ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ bus skirtas gimnazijos pedagogų ir kitiems specialistams, kurie teikia pagalbą mokiniams.

Mokytojai tobulins savo dalykines kompetencijas, įgis naujų žinių ir gebėjimų mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo tematika, susipažins su inovatyviais mokymo metodais, stiprinant socialines emocines kompetencijas. Pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojai sužinos, kaip praktiškai emocinis intelektas stiprinamas mokyklų bendruomenėse, susipažins su pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimo stiprinimo metodikomis. 

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: