Apie numatomus vykdyti miško kirtimus reikia informuoti visuomenę

Aplinkos ministras valstybinių miškų valdytojams nustatė 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normą, leisdamas iš viso iškirsti 11 371 ha ekvivalentinį brandžių medynų plotą ir 4 685 tūkst. ktm likvidinį stiebų medienos tūrį. Metinė kirtimo norma patvirtinta atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtiną metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normą 2019–2023 metams. Valstybinės miškų tarnybos paskaičiavimais norma neviršija 75 proc. grynojo medienos tūrio prieaugio, tačiau vis dažniau visuomenėje kyla nuogąstavimų, kad miškų kertama per daug arba įtariama, kad miško kirtimai vykdomi neteisėtai ar pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Aplinkos ministerija gauna visuomeninių organizacijų ir atskirų piliečių nusiskundimus, kad sunku ar neįmanoma gauti informacijos, kiek, kur ir kodėl kertami  miškai. Manome, kad viena iš priežasčių, kodėl kyla visuomenės nepasitenkinimas vykdomais miško kirtimais saugomose teritorijose ir rekreaciniuose miškuose, – kvalifikuotos informacijos apie juos trūkumas.

Ministerija reaguodama į visuomeninių organizacijų ir atskirų piliečių nusiskundimus, kad trūksta kvalifikuotos informacijos apie miškų kirtimą, rekomenduoja, prieš vykdant miško kirtimus saugomų teritorijų, IIB miškų grupės ir kitose ekologine ar rekreacine svarba ir jautrumu pasižyminčiuose miškuose, taikyti papildomas visuomenės informavimo priemones.

Siūloma iš anksto įrengti informacinius stendus miško kirtimų vietose, paaiškinant miško kirtimo svarbą kiekvienu konkrečiu atveju ir nurodant numatomo vykdyti miško kirtimo rūšį, tikslus, plotą, iškertamą tūrį, vykdytojus, leidimo kirsti mišką numerį ir galiojimą, numatomą miško atkūrimo būdą, laiką ir planuojamo atkurti miško rūšinę sudėtį. Kirtavietėse stendai turėtų išlikti iki, kol bus atkurtas miškas, kitais atvejais – iki leidimo kirsti mišką galiojimo (pratęsimo) pabaigos.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: