Kauno rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kauno LEZ infrastruktūros plėtra“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo investicijų, teikiamų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“.

Projekto tikslas – išplėtoti Kauno LEZ infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse.

Bendra projekto vertė – 2 180 137,00 Eur. Projektui skirtas 2 180 137,00 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinant projektą Kauno LEZ teritorijoje planuojama įrengti dviejų eismo juostų (po vieną juostą kiekviena kryptimi) gatvę, su šaligatviu vienoje pusėje ir reikalinga infrastruktūra (gatvės lietaus nuotekų kolektorius, buitinių nuotekų savitakinis tinklas, spaudiminė linija, priešgaisrinis vandentiekis, geriamojo vandens vandentiekio tinklas, gatvės apšvietimo tinklas).

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. balandžio mėn., pabaiga – 2022 m. balandžio mėn.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: