Kvietimas teikti projektinių idėjų pasiūlymus, skirtus Kauno rajono gyvenamajai aplinkai gerinti

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginiu plėtros planu ir 2021 m. vasario 25 d tarybos sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo“, skelbiamas kvietimas teikti projektų idėjas.

2021 m. Kauno rajono savivaldybės biudžete gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų finansavimui numatyta 50 000 Eur.

Projektai 100 proc. finansuojami Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Galimi pareiškėjai – Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai, surinkę ne mažiau kaip 25 Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių, ne jaunesnių nei 16 metų, palaikančių idėją, gyventojų parašų.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  1. Projektas turi būti įgyvendinamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos viešosiose erdvėse, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje, kuri skirta visuomenės poreikiams tenkinti;
  2. Tai turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių/kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių/kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
  3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Kauno rajono savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  4. Projektas turi būti įgyvendinamas einamaisiais metais, esant poreikiui, dėl techninių dokumentų rengimo, daugiausiai balsų gavę projektai gali būti įgyvendinami per 24 mėn.
  5. Projekto apimtis neviršija Kauno rajono savivaldybės einamųjų metų biudžete programai numatytos lėšų sumos.
  6. Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą ir pritarimą projekto idėjai pagal Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, bei priedus, projekto vizualizaciją, fotografijas, kurios bus talpinamos viešojoje erdvėje, pristatant projektinę idėją balsavimui.
  7. Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir lietuvių kalba.

Projektų idėjų pasiūlymai elektronine forma, pateikiami užpildžius paraišką, pridedamus dokumentus (viską suformavus į bylą ir sunumeravus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu – el. p. dalyvauk@krs.lt arba raštu pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas ir telefono numeris, iki balandžio 30 d. 14.45 val.  į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Konsultacijas, kaip pildyti projektinių idėjų paraiškas, teiks Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Marija Malinauskaitė, tel. (8 620) 66223, el. p. jolanta.malinauskaite@krs.lt; Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Savivaldybės Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Gabija Kušleikaitė, tel. (8 606) 62 541, gabija.kusleikaite@krs.lt; Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Savivaldybės Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Katilius, tel. (8 686) 52 536, egidijus.katilius@krs.lt; Atitikties strateginio planavimo dokumentams bei ar jūsų idėja nėra savivaldybės ar seniūnijų planuojama įgyvendinti per ateinančius 3 metus klausimais konsultuos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Čepulienė, (8 686 ) 58 479, el. p. grazina.cepuliene@krs.lt.

Kauno rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą ir privalomus pateikti dokumentus rasite čia.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: