Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia visus bendrojo naudojimo objektų valdytojus teikti paraiškas daugiabučius namus atnaujinti (modernizuoti) pagal 2017 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ paskelbtą kvietimą.

Pagal Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašą paraiškos teikėjas gali būti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis Projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos administratorius, arba savivaldybės administracija. Nustatytos formos paraiškos/prašymai VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai teikiami nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d. (Kauno rajono savivaldybės administracijai iki 2018 sausio 15 d.).

Pažymime, kad kartu su paraiška/prašymu privaloma pateikti:

  1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (toliau-Investicijų planas), parengtą pagal galiojantį daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą (aktuali redakcija, įsigaliosianti nuo 2017 m. lapkričio 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad jau parengtiems Investicijų planams būtina korekcija;
  2. Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatą;
  3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui) ir patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 str. nustatytą tvarką ne mažesniu kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Priėmus sprendimą dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje per Kauno rajono savivaldybės administraciją paraiškas/prašymus prašytume pateikti iki 2018 sausio 15 d. kartu su aukščiau išvardintais privalomais dokumentais.

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome teirautis el. paštu irmantas.ostrauskas@krs.lt arba tel. (8 37)  30 55 38, mob. 8 682 43 929.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: