Kvietimas kandidatuoti į Kauno rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

Kauno rajono savivaldybės administracija kviečia prisidėti prie Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir dalyvauti Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos veikloje  – į jos sudėtį gali būti įtraukti gyvenamųjų vietovių bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai.

Prašymus iki 2021 m. spalio 25 d. galima pateikti tiesiogiai Kauno rajono savivaldybės administracijos Aplinkos skyriui, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas arba siųsti el. paštu gabriele.lisajeviciute@krs.lt. Prašyme turi būti nurodyta: pretendento vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris ar juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, dokumentai, pagrindžiantys darbo patirtį ar išsilavinimą aplinkos apsaugos srityje.

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301807/KrOfSnLYHe?jfwid=tvchbjf8f 

Informacija telefonu: +370 604 42 585

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos