Kviečiame nevyriausybines organizacijas, veikiančias socialinėje srityje, teikti paraiškas 2023 m. finansavimui gauti

Finansavimo tikslas – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Kauno rajono gyventojams. 

Paraiškas gali teikti: asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybės arba savivaldybės institucija), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau – organizacija), kurių steigimo dokumentuose veiklos sritis yra vaikų dienos priežiūros veikla, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla ar nesusijusi su apgyvendinimo socialinio darbo veikla, ir teikiančios paslaugas Kauno rajone deklaruotiems ir gyvenantiems asmenims.

Veiklos tikslinė gavėjų grupė – tiesioginiai naudos gavėjai – Kauno rajone deklaruoti ir gyvenantys asmenys arba užsieniečiai:

  • neįgalieji ir jų šeimos nariai;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • vaikai ir jų šeimos nariai, patiriantys socialinę riziką;
  • asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, smurtas artimoje aplinkoje, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir vieniši asmenys.

Veikloje turi dalyvauti ne mažiau kaip 10 nuolatinių naudos gavėjų, išskyrus atvejus, kai veikla organizuojama užsieniečiams.

Finansuojama organizacijų veikla, kuri yra orientuota į:

  • socialinių paslaugų, kurios išvardytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, teikimą ir plėtrą;
  • socialiai pažeidžiamų grupių integraciją į visuomenę.

Didžiausia galima skirti suma – 20,0 tūkst. Eur.

Paraiškos priimamos ir nagrinėjamos

Nuo Kvietimo paskelbimo iki tol, kol yra likę biudžetiniais metais numatytų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d.

Paraiška gali būti siunčiama elektroniniu paštu parama@krs.lt, pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens adresu – Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

Paraiška turi būti pasirašyta fiziniu ar elektroniniu parašu.

Kontaktai pasiteirauti

Raimonda Gudaitienė, mob. (8 609) 88063 arba el. p. raimonda.gudaitiene@krs.lt

Daugiau informacijos:

Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje, finansavimo tvarkos aprašas

Paraiška

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos