Kultūros premija atkeliavo į Kauno rajoną!

2019 m. Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą skirta Kauno rajono muziejaus padalinio A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus kūrėjams Arūnui ir Vidai Sniečkams.

„Kartu su visa Kauno rajono bendruomene džiaugiamės ir didžiuojamės jumis“, – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, sveikindamas nugalėtojus. Į iškilmingą apdovanojimų renginį Vilniaus miesto rotušėje jis atvyko su Kauno rajono muziejaus direktoriumi Zigmu Kalesinsku.

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus įkurtas 1990 m. buvusioje klebonijoje. Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, šiam namui yra per 300 metų.

Didžiąją muziejaus fonduose saugomų eksponatų dalį sudaro tai, kas vienaip ar kitaip susiję su Antano ir Jono Juškų gyvenimu ir darbais, ar atspindi Vilkijos krašto žmonių buitį. Broliai Juškos įnešė svarų indėlį į lietuvybės gaivinimą carinės okupacijos metais, surinko ir išsaugojo ateities kartoms dainuojamosios tautosakos lobyną.

Muziejus ypač didžiuojasi saugomais XIX a. pab. spausdintais A. ir J. Juškų darbais, originaliais Vydūno laiškais, B. Buračo asmeninės bibliotekos knygomis, nemenkais liaudies buities, senosios Vilkijos miesto ir gyventojų fotografijų, dokumentų rinkiniais, nedidele, bet įvairia archeologijos kolekcija.

Ypatingas muziejaus simbolis ir kartu pirmasis muziejaus įsigytas eksponatas – J. Tumo-Vaižganto knygelė „Lietuvių literatūra rusų raidėmis ir Broliai Juškos-Juškevičiai“, išspausdinta 1924 m. Kaune.

Muziejuje ne tiktai sukauptos paveldo vertybės, bet ir vyksta edukacijos,

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: