Kulautuvos mokyklos 80-metį atšventusios bendruomenės vizijose – gimnazija

„Mokykla yra vieta, kur susitinka praeitis, dabartis ir ateitis. Daugiausia stengiuosi galvoti apie ateitį, o didžiausia mano svajonė - gimnazija“, - šiuos Kulautuvos pagrindinės mokyklos direktorės Jolitos Velžienės žodžius palydėjo audringi plojimai.

Prieš 80 metų įkurtos mokyklos sukaktį penktadienio popietę atvyko paminėti buvę ir dabar dirbantys šios mokyklos mokytojai, auklėtiniai, vietos bendruomenė.

Kieme atidarytoje fotografijų parodoje buvo galima susipažinti su įdomiausiomis mokyklos istorijos akimirkomis. Daug metų Kulautuvos vardą garsino turistų būrelis, jaunieji ugniagesiai. Mokykla visada buvo ir tebėra stipri humanitarinių mokslų, meninio ugdymo srityse, jos auklėtiniai – rajono ir respublikinių konkursų laureatai.

Renginio dalyviai įniko vartyti ant palangių sudėliotus įvairių laidų baigiamųjų klasių žurnalus, kurie priminė, kaip vyko ugdymo procesas: už ką ir kokie gauti pažymiai, kas vadovavo klasėms.

Vėliau visi susirinko mokyklos salėje, kur skambėjo sveikinimo kalbos, įvyko koncertas.

Seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius pabrėžė, kad Kulautuvos mokykla visada garsėjo kūrybingais mokytojais, sumaniais vadovais.

Būreliui pedagogų meras įteikė Kauno rajono ženklus ir padėkos raštus. Ovacijų susilaukė legendinė muzikos mokytoja Regina Vitkauskienė, vienas po kito ant pakylos kopė istorikas Mykolas Federavičius, dailės mokytoja Daiva Sasnauskienė, chemijos ir gamtos mokslų mokytoja Kolomba Bulotienė, direktorės pavaduotoja Odeta Burneikienė, kiti pedagogai.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis prisiminė, kaip Kulautuvoje žengė pirmuosius žingsnius į žurnalistiką.

„Į mokyklą pėdindavau 5 kilometrus. Juozas Zlotkevičius mokė fotografuoti, o Simonas Kuzmickas - sklandžiai rašyti. Per pertraukas vesdavau radijo valandėles, deklamuodavau eiles. Mokykloje išmokau groti skudučiais, akordeonu ir triūba“, – šypsojosi laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėjas.

Dėkodamas už tai, kad Kulautuvos mokykla išugdė ir daugiau žurnalistų, V. Mačiulis apdovanojo J. Velžienę Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu.

Kulautuvos mokyklos istorija siekia 1940 metus, kai buvusiame Kauno žydų vaikams pastatytame vasarnamyje buvo įkurta dviejų komplektų pradinė mokykla.

1947 m. ji buvo pertvarkyta į progimnaziją. 1954 m. tapo vidurine mokykla, joje mokėsi apie 200 mokinių. Per 1958 m. potvynį mokykla daugiau kaip savaitę buvo apsemta. Tų metų gegužės 24 d. nuaidėjo paskutinis skambutis pirmajai trylikos abiturientų laidai.

1966 m. vasario 13 d. duris atvėrė nauja trijų aukštų mokykla, kurioje mokėsi 200 vaikų. 1973–1978 m. mokykloje mokėsi jau 320 mokinių. 1981 m. baigtas statyti mokyklos priestatas su erdvia valgykla ir sporto sale.

Kulautuvos mokyklą baigė teatro kritikas Egmontas Jansonas, režisierė Neris Karpuškaitė, rašytoja Ugnė Barauskaitė, poetas Jaunius Čemolonskas, operos dainininkė Jūratė Bukauskaitė, žymi Tian Šanio kalnų tyrinėtoja Aušrelė Revultaitė, žurnalistės Kristina Čiučiulkaitė, Jūratė Kuzmickaitė, Vesta Naulickaitė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: