Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigų vadovų vizitas Olandijoje

Birželio 4–8 d. Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigų vadovai dalyvavo Kauno regiono plėtros agentūros organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare Olandijoje.

Išvykos metu Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigų vadovai turėjo galimybę diskutuoti apie Lietuvos ir Olandijos sveikatos sistemų panašumus ir skirtumus, teisės aktų įgyvendinimą praktikoje, dalijosi patirtimi, aptarė temas ir galimybes rengti bendrus regioninius projektus.

Vizito dalyviai lankėsi Amsterdamo greitosios medicinos pagalbos stotyje ir šalia esančios OLVG West ligoninės Skubios pagalbos skyriuje. Susitikimo metu pristatyta greitosios medicinos pagalbos istorija Olandijoje, organizacijos struktūra ir praktika, institucijos, su kuriomis bendradarbiaujama. Susipažino su Amsterdamo visuomenės sveikatos tarnyba (GGD Amsterdam), kurioje dirba 1200 darbuotojų. Susitikimo metu buvo pristatytos šios veiklos sritys ir Sveikatą stiprinančių mokyklų programa. Buvo aplankytas Tuberkuliozės kontrolės skyrius.

Eindhovene Kauno regiono delegacijos susitikimas vyko SGE International klinikoje, kur buvo pristatyta klinikos veikla, diskutuota įvairiais paslaugų teikimo klausimais. Šis centras dirba ne tik su vietos pacientais, bet ir užsieniečiais, taip pat į Olandiją grįžusiais emigrantais ar naujais imigrantais. Ši klinika specializuojasi užsieniečių sveikatos priežiūroje, visi gydytojai kalba olandų ir anglų kalbomis, yra galimybė naudotis vertėjo paslaugomis. Vizitui pas šeimos gydytoją šioje klinikoje skiriama 20 min. (paprastai – 10 min.). Skiriamas laikas išsamiai išsiaiškinti, kokios problemos kyla pacientui, kokia sveikatos sistema veikia paciento gimtojoje šalyje bei kaip gydytojas Olandijoje gali prisitaikyti prie paciento poreikių.

Išvykoje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė, viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Nelita Gudžiūnaitė-Bybartienė ir viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Valdas Oniūnas su kitais Kauno regiono savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų vadovais.

Olandijoje šiuo metu yra 25 regionai, veikia 20 dispečerinių, 25 privačios greitosios medicinos pagalbos stotys, važinėja apie 780 įvairių tipų greitosios medicinos pagalbos automobilių: standartiniai greitosios pagalbos automobiliai, greitojo reagavimo automobiliai, 6 sraigtasparniai, katastrofų atveju naudojami automobiliai, mobili kontrolės patalpa, dviračiai ir valtys.

Greitoji medicinos pagalba yra sujungta ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis institucijomis: šeimos gydytojais, pirmo, antro ir trečio lygio ligoninėmis.

Šiuo metu Olandijoje gyvena 17,5 mln. gyventojų. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia 94 ligoninės su skubios pagalbos skyriais. Ligoninėse didžiausias lovų skaičius 1350, mažiausias – 138.

Olandijoje yra 25 Visuomenės sveikatos tarnybos, kurios apima daug veiklos sričių – skiepijimą, logopedus mokyklose, dantų priežiūrą, sveikos gyvensenos skatinimą (sveika mityba, fizinio aktyvumo skatinimas), seksualinę sveikatą, tuberkuliozės kontrolę. Tarnyba kontroliuoja tatuiruočių salonus, asocialių asmenų būstus, vykdo metadono programą, dirba su smurto aukomis. Yra įsteigtas padalinys, į kurį gali kreiptis asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su policija. Atlieka autopsiją, abdukciją, išduoda parkavimo pažymėjimus neįgaliesiems. Taip pat vykdo kenkėjų naikinimą, tikrina oro kokybę, dalyvauja ekstremalių situacijų valdyme, užtikrina saugumą didelių renginių metu.

Kauno regiono delegacijai buvo pristatyta Sveikatą stiprinančių mokyklų programa. Tai nacionalinė programa, kuri paremta įgyvendinimu vietos lygmeniu. Olandijoje veikia pradinės mokyklos (4–12 metų vaikams), vidurinės mokyklos (12–16/18 metų vaikams), profesinės ir aukštesniosios mokyklos bei universitetai. Šalyje beveik nėra privačių mokyklų. Šiuo metu intensyviai svarstoma, kad darželio lankymas vaikams iš rizikos šeimų būtų privalomas nuo 2 metų (šiuo metu privalomas mokslas – nuo 4 metų).

Sveikos mokyklos pagrindą Olandijoje sudaro: švietimas, aplinka, galimų rizikos veiksnių identifikavimas ir politikos įgyvendinimas. GGD Amsterdam tarnybos vaidmuo mokyklose yra patariamasis. Sveikatą stiprinančios mokyklos programos įgyvendinimą sudaro keturi žingsniai: mokyklos profilio sudarymas ir temos parinkimas, veiksmų plano parengimas, plano įgyvendinimas, įgyvendinimo stebėsena.

Šeimos gydytojas Olandijoje paprastai turi apie 2100 pacientų. Šeimos gydytojo paslaugos privalomos teikti 24 val. per parą, todėl gydytojai darbo valandomis dirba šeimos gydytojo kabinete, o po darbo valandų ir savaitgaliais – specialiai prie ligoninių įsteigtuose šeimos gydytojų centruose.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: