Kauno rajono socialinių paslaugų centrui - 10

Kauno rajono socialinių paslaugų centro veiklos 10- metis penktadienį  paminėtas iškilmingu šventiniu renginiu centro salėje.

Esamus ir buvusius centro darbuotojus sveikino gausiai susirinkę svečiai. Pirmoji įstaigos vadovė, dabar Seimo narė Raminta Popovienė, įdėjusi daug pastangų tam, kad toks centras 2007 metais Kauno rajone atsirastų, prisiminė, kokia sunki buvo pradžia, šiltais žodžiais paminėjo prie jos prisidėjusius darbuotojus, įteikė jiems atminimo dovanas ir padėkos raštus. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, prieš 10 metų aktyviai palaikęs idėja, džiaugėsi, kad jau visą dešimtmetį sėkmingai gyvuoja ir savo veiklą plečia tokia Kauno rajono žmonėms gyvybiškai būtina įstaiga, apdovanojo labiausiai nusipelniusius darbuotojus. Tarp sveikintojų buvo Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovai, kolegos socialiniai darbuotojai, seniūnijų ir daugelio Kauno rajono įstaigų atstovai.

Šventės dalyviams nuotaikingą koncertą padovanojo Kauno muzikinio teatro solistai Raminta Vaicekauskaitė ir Egidijus Bavikinas.

Per Kauno rajono Socialinių paslaugų centro veiklos dešimtmetį gražėjo patalpos, plėtėsi paslaugų spektras. Pradžioje paslaugos buvo teikiamos tik senjorams. 2014 metais buvo pastatytas priestatas, kuriame įsikūrė Dienos socialinės globos centras vaikams su fizine arba proto negalia. Dabar kompleksinės paslaugos teikiamos daugiau kaip 20-čiai vaikų. Centre globotiniai gali praleisti visą dieną, juos prižiūri socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo specialistai. Centre veikia ir savitarpio pagalbos grupė šeimų nariams, teikiama informacija socialinių paslaugų klausimais, rengiamos ir įgyvendinamos socialinių paslaugų programos, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Taip pat teikiamos laikinos nakvynės ir apgyvendinimo paslaugos atsidūrusioms krizinėje situacijoje moterims su vaikais, socialinės rizikos šeimoms, dienos priežiūrą suaugusiems asmenims, turintiems negalią,

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: