Kauno rajone – pirmoji universitetinė gimnazija

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis šiandien pasirašė dalininkų sutartį, pagal ją Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija nuo rugsėjo pirmosios tampa Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija.

 „Tai – labai svarbus įvykis, pirmoji rajono dalininkų sutartis. Kartu mes užtikrinsime galimybę kaimo vaikams gauti gerą išsilavinimą“, – kalbėjo V. Makūnas. Glaudus savivaldybės ir universiteto bendradarbiavimas prasidėjo prieš metus, kai kartu buvo įsteigta Talentingų moksleivių akademija.

Pasirašyta sutartis numato, kad universitetas teiks metodinę pagalbą ugdymo turinio kokybei tobulinti, diegti inovatyvias metodikas.

„Jūs tapote visateisiais universiteto bendruomenės nariais. Gimnazijos pedagogai galės naudotis universiteto bibliotekomis, skaityklomis, sporto baze, laboratorijomis ir auditorijomis, neprašydami tam atskiro leidimo“, – gimnazijos direktoriui Rolandui Kučiauskui sakė universiteto rektorius. Jis pabrėžė, kad gimnazijos tikslas – teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti dorą, siekiančią žinių atsakingą asmenybę.

Universitetas įsipareigojo priimti gimnazijos pedagogus į magistrantūros, doktorantūros studijas ir profesinio tobulėjimo renginius, kartu dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, sudaryti sąlygas dalyvauti konsultacijose gimnazijos abiturientams ruošiantis egzaminams ir rengiantis studijoms.

Savivaldybė užtikrins įstaigos materialinę bazę, skirs lėšų mokymosi įrangai, nepedagoginių darbuotojų išlaikymui, užtikrins mokinių maitinimą įstaigoje, mokinių pavėžėjimą.

Bus sudarytos sąlygos universiteto studentams gimnazijoje atlikti pedagoginę praktiką, tyrėjams –mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

Gimnazijos įstatai bus patvirtinti iki naujų mokslo metų. Mokykla ir toliau turės Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrių.

Gimnazijos pertvarka vykdoma įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrąjį planą. Tam yra pritarusi Kauno rajono savivaldybės taryba

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: