Kauno rajone įgyvendinamas socialinių paslaugų plėtros projektas

VšĮ Rokų socialinės gerovės centras, įgyvendindamas projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Kauno rajone“ (projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0002), prisideda prie socialinių paslaugų plėtros Kauno rajone.

Gyventojai susiduria su socialinių paslaugų prieinamumo problema dėl didelių atstumų, neišplėtotos socialinių paslaugų infrastruktūros seniūnijose. Įgyvendinus projektą, planuojama įsteigti naują socialinių paslaugų įstaigą – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namus senyvo amžiaus asmenims. Įstaigoje vienu metu paslaugas gaus 30 paslaugos gavėjų.

Projekto įgyvendinimo metu bus kapitališkai suremontuotos buvusios mokyklos pastato patalpos, esančios adresu Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r., įrengta 18 gyvenamųjų kambarių ir 6 sanitariniai mazgai prie jų, taip pat bendros ir administracinės patalpos. Tikimasi, kad suremontavus pastatą ir įsigijus reikiamos įrangos bei baldų, bus sukurta jauki aplinka ir sudarytos sąlygos senyvo amžiaus asmenims teikti kokybiškas socialines paslaugas, skatinti jų savarankiškumą, užtikrinti turiningą laisvalaikį.

Projekto išlaidų suma – 360 883,49 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: