Karmėlavos Balio Buračo gimnazija jau pasirengusi tapti Europos kultūros sostinės dalimi

Kaunui ir Kauno rajonui rengiantis tapti Europos kultūros sostine 2022, Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija jaučiasi tam pasirengusi. Daugiau nei 20 metų gimnazijos bendruomenė lavina savo kultūrinius, istorinius, edukacinius, kalbinius ir asmenybių auginimo įgūdžius bendraudama su daugeliu Europos mokyklų, perimdama geriausius pavyzdžius iš jų ugdymo sistemų ir dalydamasi savo gerąja patirtimi. 

Tarpkultūrinis dialogas Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje vyksta nenutrūkstamai ir įvairiomis formomis. Nuo Nepriklausomybės atgavimo metų kasmet vykdomi tarptautiniai moksleivių mainai „Iš namų į namus“ su Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Italijos mokyklomis. Tai didžiulė patirtis mokiniams. Mainų metu mokiniai savaitę laiko gyvena vieni kitų šeimose, pristato vieni kitiems savo šalies ir šeimos tradicijas bei kultūrą, įtvirtina tarpkultūrines ir kalbines kompetencijas. Pristatydami savo šalies istoriją ir kultūrą, moksleiviai sustiprina tautinį identiškumą ir pasididžiavimą savo šalimi. Nors apsigyventi svetimoje šeimoje savaitei nelengva, tačiau būtent tokie pokyčiai lemia vaiko savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, asmenybės augimą. 

Tarptautiniai projektai su įvairiomis ugdymo įstaigomis – dar viena tarpkultūrinio dialogo rūšis. Nuo 1999 metų gimnazijos mokytojų iniciatyva vykdomi Comenius, Erasmus, Nordplus projektai, organizuojamos tarptautinės jaunimo stovyklos. Beveik kiekvienais metais yra rašomi projektai ir gimnazija, pateikusi paraiškas, gauna ES bei Šiaurės šalių fondų lėšų projektui vykdyti. Dažnai vykdomi net keletas projektų tais pačiais mokslo metais. Istorinius, kalbinius, kultūrinius, bendravimo ar ugdymosi aspektus tyrinėjantys projektai leidžia tarptautiniame kontekste ugdytis visai miestelio bendruomenei – mokiniams ir mokytojams, gimnazijos specialistams ir administracijai, į projektines veiklas įtraukiami net mokinių tėvai. Sveikos gyvensenos puoselėjimas, įdomiausi istoriniai Europos aspektai, verslumas, socializacija per sportą, Suomijos kultūra ir kalba, emigrantų ir reemigrantų vaikų ugdymas – projektuose įsigiliname į dalykus, kurie praplečia ugdymosi programų ribas, tobulėjame kaip asmenybės ir kaip specialistai. Bendraudami su Europos mokyklomis ir kitomis ugdymosi įstaigomis semiamės patirties ir skleidžiame savo gerąją patirtį. Dažnai iš projektinių susitikimų parsivežame idėjų gimnazijos veikloms, aplinkai ir ugdymo procesui. Sėkmingai jas įgyvendindami geriname ugdymo bei ugdymosi kokybę ir džiuginame bendruomenę. Labai smagu, kad projektų partneriai giria puikias mūsų mokinių anglų kalbos bei IT kompetencijas, draugiškumą ir šiltus santykius su mokytojais. 

Pastaraisiais mokslo metais vykdyti moksleivių mainai su Italijos Luca Pacioli mokykla ir Nordplus Junior projektas „Pažink. Išmok. Bendrauk“ su Suomijos Piiku vidurine mokykla, koordinuojami anglų kalbos mokytojos Rūtos Kaltenienės. O šiais metais baigiamas Erasmus+ projektas „Mokomės būti sveiki“, koordinuojamas anglų k. mokytojos Virginijos Kanapinskienės.  Kiekvienoje tarptautinėje veikloje turime kuo pasidalyti ir pasimokyti. Mes žavėjomės Suomijos ugdymosi sistema, jų pasitikėjimu mokytojais, pagarba mokiniams, individualizuotu ugdymu. Italijos mokyklos mokytojai ir mokiniai negailėjo pagyrų mūsų gimnazijos erdvėms, mokinių kompetencijoms bei organizuotumui, kvalifikuotiems mokytojams ir puikiam gimnazijos mikroklimatui.

Sveiką gyvenseną puoselėjantys projektai tęsiasi jau daugelį metų ir mes didžiuojamės, kad būdama Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija viena pirmųjų pradėjo įgyvendinti švediškojo stalo principą, organizuojant maitinimą pradinių klasių mokiniams. Projektai naudingi ir įdomūs, o įtraukusis ugdymas yra viena iš tarptautinio dialogo gerųjų pusių, skatinantis tobulėti.

 

Labai aktualios patirties įgavome iš vieno paskutiniųjų Erasmus+ projektų su Anglijos Westbourne mokykla – tai projektas „Mokyklos be sienų“, kurio koordinatorė buvo  anglų kalbos mokytoja Virginija Kanapinskienė. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, daugėja reemigrantų šeimų vaikų, kuriems reikia padėti sėkmingai integruotis į ugdymosi procesą. Su partneriais sėkmingai pasidalijome patirtimi apie emigrantų ir reemigrantų ugdymą ir integravimo į bendrąjį ugdymo procesą metodus. Taip pat džiaugiamės išleidę metodinių priemonių rinkinį, kuriuo galės pasinaudoti ir kitos ugdymo įstaigos. 

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos bendruomenė nesustoja – toliau tęsiame tarptautinius moksleivių mainus su Italija, kitais mokslo metais planuojama įtraukti į moksleivių mainų programą ir Suomijos mokyklą. Taip pat pateikta paraiška dar vieno – šį kartą istorinio – Erasmus+  tarptautinio projekto „Europos istorijos dėlionė“ finansavimui gauti. 

Tarptautinės veiklos Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje džiugina bei ugdo visą bendruomenę. Gimnazijos mokytojai bei administracijos atstovai vyksta į projektinius susitikimus, veda pamokas partnerinių mokyklų mokiniams mūsų gimnazijoje ir užsienyje, diskutuoja su partneriais apie ugdymosi sistemų skirtumus ir panašumus, analizuoja geriausius ugdymo metodus. Priimdamos kitos šalies mokinius į savo šeimas, tarpkultūrinį suvokimą bei užsienio kalbos įgūdžius gilina mokinių šeimos. Stiprėja visos gimnazijos ir miestelio bendruomenės tarpkultūrinis suvokimas, gerėja ugdymosi kokybė, augame kaip specialistai ir kaip asmenybės. Tobulėti skatina ir gimnazijos direktorė Rima Kuktienė, kuri ne tik palaiko tarptautinių veiklų vystymą, bet ir pati aktyviai dalyvauja projektuose, todėl gimnazijoje ryškėja vis daugiau teigiamų pokyčių. Labiausiai džiaugiamės, kad tiesiog akyse keičiasi projektuose dalyvaujantys vaikai – tampa drąsesni, sąmoningesni, atviresni naujovėms, labiau motyvuoti mokslams ir karjerai, įsitraukia į savanorystės veiklas. Džiugina mūsų mokinių noras dalyvauti tarptautinėse veiklose, visų kolegų malonus bendradarbiavimas ir bendruomenės geranoriškumas bei atvirumas naujovėms. 

Taigi, aktyviai bendraudama ir bendradarbiaudama tarptautiniu kontekstu, vystydama ilgametį tarpkultūrinį dialogą, Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos bendruomenė kartu su miestelio bendruomene jaučiasi pasiruošusi tapti Europos kultūros sostinės dalimi. O jūs ar pasiruošę?

Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos anglų kalbos mokytoja

ir projektų koordinatorė Rūta Kaltenienė

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: