Kauno rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia Kauno rajono 2018 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą, kurio tikslas finansuoti, kofinansuoti (kompensuoti projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei Nacionalinės paramos lėšų, išlaidas) projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti.

 Paraišką konkursui gali teikti:

 Savivaldybėje registruotos ir veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomeninės organizacijos.

  1. Neformalios jaunimo grupės per registruotas jaunimo nevyriausybines organizacijas ar su jaunimu dirbančias įstaigas, jei yra su šiomis įstaigomis sudariusios jungtinės veiklos sutartį.
  2. Kauno rajone esančios atviros jaunimo erdvės, kurios atitinka Atvirų jaunimo erdvių koncepcijos nuostatus.

 Konkurso paraiškos dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo veiklos projektų kofinansavimo priimamos nuo 2018 m. gegužės 9 d. iki 2018  m. gegužės 23 d. Konkurso paraiškos dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo priimamos nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 15 d.

Vokai su Kauno rajono 2018 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso paraiškomis pateikiami Kauno rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas arba pristatomi tuo pačiu adresu į 100 kab.

Klausimus dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso galima teikti Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui elektroniniu paštu jaunimas@krs.lt arba tel.: (8 679) 60 308, (8 37) 28 01 67.

Įsakymas dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2018 m. projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2018 m. projektų finansavimo konkurso nuostatai

Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2018 m. projektų finansavimo konkurso paraiška

Jungtinės veiklos sutartis

Kauno rajono jaunimo veiklos 2018 m. projektų finansavimo konkurso projekto vertinimo forma

2018 metų jaunimo veiklos projekto vykdymo ataskaita

Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: